(Formerly the Office of the Chief Scientist and MATIMOP)
 
SEARCH
 
 
 

Israeli Roadshow to China - ICT & Electronics - Oct. 26-Nov.5, 2013

 
 
לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ומתימו"פ – מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח, מכריזים בזאת על בחירת חברות בתחומי התקשוב (ICT ) והאלקטרוניקה (למעט תחומי ביטחון, סייבר ו-HLS) להשתתפות במשלחת במתכונת Roadshow, לרבות מפגשי B2B עם חברות סיניות, בערים נבחרות בסין.
ה- Roadshow יתקיים בערים הבאות:
 
Nanjing | Jinan | Tianjin | Beijing | Guangzhou
קריטריונים:
  • לחברה מוצר/תהליך/טכנולוגיה בשלב גיבוש תוכנית פיתוח או בשלבי פיתוח או בשלב ביתא
  • על המוצר/תהליך/טכנולוגיה הנ"ל להתבסס על חדשנות טכנולוגית ו/או חדשנות אפליקטיבית
  • על המוצר/תהליך/טכנולוגיה להיות בעלי התכנות טכנולוגית ושיווקית
  • על החברה להיות בעלת עניין, יכולת ונכונות לשת"פ מו"פי - עסקי עם חברות סיניות
 
 
לפרטים נוספים: מרב טפיירו
מנהלת תוכנית השת"פ במו"פ
תעשייתי ישראל – סין במתימו"פ:
Merav@matimop.org.il    03-5118169
הרשמה :  לא יאוחר מיום ב‘ 15 ביולי, 2013
*החברות שתבחרנה תתבקשנה להפקיד דמי רצינות בסך $1000.
סכום זה יוחזר בתום הפעילות . לחברה שתבטל את השתתפותה
החל מתאריך 1.10.2013, לא יוחזר הפיקדון.


לפרטים נוספים ולטופס הגשת מועמדות: