(Formerly the Office of the Chief Scientist and MATIMOP)
 
SEARCH
 
 
 

Israeli Life Sciences Roadshow to China


     

Israeli Life Sciences Roadshow to China
November 2 -12, 2014

  Please note: Registration for the roadshow is currently CLOSED.

       לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ומתימו " פ מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח , מזמינים חברות ישראליות בתחומי מדעי החיים ובכלל זה ביופארמה, אגרו-ביוטק, ציוד רפואי, דיאגנוסטיקה, Health IT  ועוד,  להשתתפות במשלחת , Roadshow לרבות מפגשי B2B   מתואמים מראש עם חברות סיניות, בערים נבחרות בסין.

    : יתקיים בערים הבאות Roadshow ה         

        Jinan  Changzhou Shanghai Hangzhou Shenzhen    

          

קריטריונים:

     

 • לחברה מוצר/תהליך/טכנולוגיה בשלב גיבוש תוכנית פיתוח או בשלבי פיתוח או בשלב ביתא

 • על המוצר/תהליך/טכנולוגיה הנ"ל להתבסס על חדשנות טכנולוגית ו/או חדשנות אפליקטיבית

 • על המוצר/תהליך/טכנולוגיה להיות בעלי התכנות טכנולוגית ופוטנציאל שוק

 • על החברה להיות יכולת ונכונות לשת“פ מו“פי- עסקי עם חברות סיניות

   

    עלויות : טיסות ורכבות בלבד  

   

  הצוות המארגן יישא בעלויות לינה, אירוח ושינוע

  * החברות שתבחרנה תתבקשנה להפקיד דמי רצינות בסך $1000. סכום זה יוחזר בתום הפעילות . לחברה שתבטל את השתתפותה החל מתאריך 1.10.2014, לא יוחזר הפיקדון.

   

  פרטים נוספים :

  מרב טפיירו, מנהלת תוכנית ישראל-סין

  Merav@matimop.org.il

   

  03-5118169

         

  למידע על משלחות הרואודשואו בשנים קודמות, נא לחץ כאן    


          למידע נוסף הכולל אג'נדה טנטטיבית, קריטריונים ועוד  נא לחץ כאן     

       Please note: Registration for the roadshow is currently CLOSED.