(Formerly the Office of the Chief Scientist and MATIMOP)
 
SEARCH
 
 
 

EUREKA Clusters

EUREKA Clusters provide a unique opportunity for companies to team up with market leaders in the ICT, Water and Energy sectors. These thematic programs generate calls and label projects, driving European standards and the inter-operability of products and technologies in specific industrial domains.

 

הקלסטרים - מסגרות השת"פ האסטרטגיות שלEUREKA

שת"פ של מיליארד יורו בשנה

 

תכניתEureka  הינה התכנית הגדולה באירופה לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי. הקלסטרים האירופאים יוצרים מסגרת לתכניות שיתופי פעולה במו"פ תעשייתי בין מספר חברות בתחומים שונים. בכל קלסטר שותפות מספר חברות אירופאיות מובילות, אשר משתפות פעולה ומנהלות באופן עצמאי את הפעילות.

70% מתקציבה של Eureka מנותב למימון פרויקטי הקלסטרים, סכום של כמיליארד יורו בשנה. חברות ישראליות מוזמנות להשתתף בקלסטרים וליהנות מהזדמנות לחבור לחברות אירופאיות מובילות.

 

פרויקטים משותפים עם חברות מובילות באירופה מציעים פוטנציאל מסחרי אדיר בהיקפו ומאפשרים לחברות הישראליות לקשור קשרים אפקטיביים.

ישראל היא חברה מלאה בתוכניות השונות שמציעה Eureka ומיוצגת בהן על-ידי מתימו"פ – מרכז התעשיה הישראלית למחקר ופיתוח. ההשתתפות בתכניות מאפשרת קבלת תמיכה מתקציבי המדען הראשי.      

 

תחומי הפעילות בקלסטרים:


Celtic+

קלסטר בתחום הטלקום, בהיקף כספי של מיליארד יורו לשנה, המציע פיתוח פתרונות תקשורת מערכתיים והקמה של סביבת בדיקות "פאן אירופאיות" עבור תשתיות תקשורת, אפליקציות, תוכן ושירותים חדשניים. בקלסטר שותפים מפעילי התקשורת והיצרנים המובילים באירופה: Alcatel, Ericsson, Nokia, British Telecom, France Telecom, Telefonica

 www.celtic-initiative.com

      

   Itea 2

קלסטר בתחום ה-IT, בהיקף כספי של 500 מליון יורו לשנה, המציעשיתוף פעולה תעשייתי לפיתוח מערכות עתירות תוכנה. עד כה בוצעובמסגרת ITEA 2 פרוייקטים בתקציב של למעלה ממיליארד יורו. בקלסטר זה שותפות חברות דוגמת: Philips, Alcatel, Siemens, Nokia, Thales, Thomson

http://www.itea2.org/

 

 ACQUEAU

קלסטר בתחום טכנולוגיות מים. הקלסטר הושק ב-2010, ומטרתו לתמרץ פיתוחים בתחום המים ולעודד יזמות וחדשנות. בקלסטר שותפה חברת מקורות כנציגת ישראל. היקף כספי: 500 מליון יורו לשנה.

           http://www.acqueau.eu/

 

Eurogia

קלסטר לפיתוח פתרונות בתחום האנרגיה החלופית. פעילותו של Eurogia תימשך עד לשנת 2013 בהיקף של 200 מליון יורו לשנה. ישראל שותפה בקלסטר ביחד עם 15 מדינות נוספות.

      www.eurogia.com

 

 CATRENE

 קלסטר בנושא מיקרו-אלקטרוניקה וננו-אלקטרוניקה. בין החברות המובילות בקלסטר ניתן למנות את: Alcatel-Lucent, Infinion, Thomson,

רוברט בוש. היקף כספי: 500 מליון יורו לשנה.

      http://www.catrene.org/

 

 

EURIPIDIES – יוזמה לפיתוח מערכות חכמות משולבות המבוססות על טכנולוגיות מיקרו.

 

http://www.euripides-eureka.eu/

 


MF.IND- פיתוח פתרונות מתקדמים בתחום הייצור התעשייתי, ציוד מכני, שימוש בטכנולוגיות ירוקות, פיתוח כלים דיגיטליים, וייעול שיטות עבודה, נהלים וסטנדרטים. בקלסטר 31 שותפות מ-11 מדינות אירופאיות. פעילותו של MF.IND תימשך עד לשנת 2013.

 http://www.manufuture-industry.org/

 

      

לפרטים נוספים : עוזי בר-שדה, טל' 03-5118185, uzi@matimop.org.il